CleantechCleantech Hero: Circulaire economie

In deze categorie werden er vijf finalisten weerhouden: Circular Matters, Nuresys, Orineo, Resus en THIOMATERIALS. “We kwamen tot de vaststelling dat dat deze vijf kandidaten op veel punten zeer hoog scoorden”, stelde de jury. Na beraadslaging werd THIOMATERIALS van De Bonte groep uiteindelijk tot tweede Cleantech Hero-finalist verkozen in juni 2021. THIOMATERIALS is gespecialiseerd in de ontwikkeling van spoorwegdwarsliggers en rioleringsbuizen uit 100 % circulaire zwavelbeton.

OVER THIOMETARIALS

THIOMATERIALS pionierde met spoorwegdwarsliggers en rioleringsbuizen uit 100 % circulair zwavelbeton. Bij zwavelbeton worden cement en water als bindmiddel vervangen door zwavel dat volledig circulair is. Daardoor is er niet langer de traditionele zware uitstoot van CO2 van cement, maar wordt ook het gebruik van kostbaar water vermeden. De productie is gebaseerd op het fysisch proces van het smelten en stollen van zwavel. Doordat dit proces oneindig herhaald kan worden, kan het zwavelbeton eindeloos hergebruikt worden als primaire grondstof. Daardoor kunnen netwerkbeheerders volop inzetten op circulariteit. Bovendien wordt de CO2-uitstoot bij gebruik van zwavelbeton met ongeveer 40 % tot 80 % gereduceerd in vergelijking met gelijkaardige producten uit klassiek beton, kunststof of keramiek. Dankzij de circulaire eigenschappen van zwavelbeton zijn er geen secundaire afvalstromen en kunnen zowel buizen als dwarsliggers volledig herwerkt worden tot identieke producten zonder aan kwaliteit in te boeten. Proefprojecten bij zowel Aquafin, Infrabel, De Lijn, SNCF en NS waren succesvol en werden omgezet in accreditaties en keurmerken. Door het gebruik van dit zwavelbeton zal Infrabel bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 met 6 000 ton verminderen door een reeds geplande vervanging van 200 000 spoorwegdwarsliggers door THIOTRACK-dwarsliggers uit zwavelbeton.

www.thiomaterials.com

> Volgende hero

© 2022 Cleantech Flanders – Alle rechten voorbehouden. 

CLEANTECH FLANDERS betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie in deze publicatie. Toch kan Cleantech Flanders niet garanderen dat deze informatie geheel juist, volledig en actueel is en de informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De meningen in deze publicatie zijn van de auteurs. CLEANTECH FLANDERS heeft steeds het recht om de informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. CLEANTECH FLANDERS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade die ontstaat door gebruikmaking van het vertrouwen op de handelingen verricht naar aanleiding van deze informatie.

Houthalen, 20 February 2022

Responsible publisher: Frans Snijkers, Director
Text: Cleantech Flanders
Concept and design: Kaplus

Greenville, Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
info@cleantechflanders.com