we know

Een belangrijke activiteit van Cleantech Flanders is het informeren over ontwikkelingen in het cleantech ecosysteem voor verschillende domeinen: hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, bio-gebaseerde en circulaire economie, mobiliteit en transport, voeding en agro, duurzame materialen, lucht, bodem en water. Gesteund door een aantal experts houdt Cleantech Flanders u op de hoogte van de laatste trends en evoluties in cleantech o.a. in het jaarlijkse Cleantech Rapport.

 

Een bloeiende markt voor stationaire batterijopslag Vlaanderen innovatiehub voor elektrische mobiliteit Naar een circulaire batterijindustrie in Vlaanderen Duurzame winning van batterijgrondstoffen in de diepzee Blue Deal moet Vlaanderen ‘waterproof’ maken De droom van de waterstofeconomie is weer springlevend Hoe ‘fintech’ mee kan strijden tegen de klimaatopwarming Europese en Vlaamse relancemiddelen voor duurzame groei

we SPREAD

Cleantech Flanders helpt de cleantech business van Vlaamse cleantech bedrijven internationaal op te schalen. Het doet dit door de Vlaamse cleantechgemeenschap te vertegenwoordigen in het buitenland en door deel te nemen aan internationale evenementen en handelsmissies, vaak in samenwerking met andere actoren zoals Flanders Investment&Trade.

 

Vlaanderen helpt ontwikkelingslanden klimaatdoelen te bereiken Het Science & Technology-team van FIT: een wereldwijd netwerk Made in Belgium: onze offshore windenergie boomt

we CONNECT

Cleantech Flanders bouwt continu aan een Vlaamse cleantechgemeenschap en biedt een platform voor de promotie en stimulatie van innovatie en een versnelde transitie van schone technologieën in de samenleving. Onder meer door het ecosysteem in kaart te brengen, kunnen we partners in contact brengen met gelijkgestemde actoren in onze gemeenschap.

 

Een transitie naar ‘circulair’ geschoeid op Vlaamse leest 10 jaar EIT InnoEnergy: katalysator voor de energietransitie 10 jaar klimaatinnovatie in Vlaanderen Ook voor Vlaanderen oogt de toekomst blauw

CLEANTECH HEROES: 3 LAUREATEN 2021

Om cleantech oplossingen meer bekendheid te geven, stelde Cleantech Flanders in 2021 voor het eerst de ‘Cleantech Heroes’ voor. Vlaamse bedrijven in het netwerk van Cleantech Flanders die innovatieve cleantech oplossingen ontwikkelen en commercialiseren kunnen zich inschrijven om zo, in hun eigen domein, verkozen te worden als Cleantech Hero. De positieve impact (in Vlaanderen en daarbuiten) van deze cleantech bedrijven moet duidelijk aantoonbaar zijn. Het TRL-niveau van hun cleantech oplossing, de link met de SDG’s en het potentieel van het bedrijf om ’ambassadeur’ te zijn van Vlaamse cleantech in binnen- en buitenland zijn enkele van de selectiecriteria om het prestigieuze Cleantech Hero-label te behalen. Bedrijven aan wie de award wordt uitgereikt, hebben gedurende een jaar meer dan een voetje voor. De Cleantech Heroes mogen niet alleen een jaar lang met het label uitpakken, ze worden ook promotioneel via Cleantech Flanders ondersteund.

Vaste juryleden van deze verkiezing zijn Dirk Fransaer (CEO VITO), Frans Snijkers (Directeur Cleantech Flanders) en Claire Tillekaerts (CEO Flanders Investment & Trade).
Bij elke categorie van de Cleantech Hero wordt deze vaste jury aangevuld met enkele gast-juryleden met expertise in het vakgebied.

© 2022 Cleantech Flanders – Alle rechten voorbehouden. 

CLEANTECH FLANDERS betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie in deze publicatie. Toch kan Cleantech Flanders niet garanderen dat deze informatie geheel juist, volledig en actueel is en de informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De meningen in deze publicatie zijn van de auteurs. CLEANTECH FLANDERS heeft steeds het recht om de informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. CLEANTECH FLANDERS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade die ontstaat door gebruikmaking van het vertrouwen op de handelingen verricht naar aanleiding van deze informatie.

Houthalen, 20 February 2022

Responsible publisher: Frans Snijkers, Director
Text: Cleantech Flanders
Concept and design: Kaplus

Greenville, Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
info@cleantechflanders.com