Wij verbinden, bouwen kennis op en verspreiden… In deze zin zit de kern van Cleantech Flanders vervat. Dit Cleantech-rapport bevestigt wat wij zien en voelen: cleantech heeft vaste voet aan de grond in Vlaanderen. Bedrijven zijn er zich steeds meer bewust van dat cleantech-oplossingen de levensnoodzakelijke zuurstof – letterlijk en figuurlijk – voor de toekomst inhouden. Cleantech is niet alleen een leidraad voor individuele bedrijven, maar ook een geglobaliseerde manier van ondernemen.

Het succesverhaal van innovatieve cleantech bedrijven in Vlaanderen dat we in ons vorig verslag al konden aanhalen, wordt nog versterkt. Vlaanderen telt nu 1.980 actoren en is goed voor 1,32 miljard euro aan investeringen. Cleantech bedrijven recruteerden in één jaar zowat 2.000 nieuwe werknemers en het aantal octrooiaanvragen bleef stijgen.

Niet alleen de bedrijven en de overheid zijn de laatste maanden pijnlijk geconfronteerd met de gevolgen van de wereldwijde energiecrisis, ook de burger merkt het elke dag. Het is een uitdaging maar tegelijkertijd ook een opportuniteit om volop in te zetten op de energietransitie en ook in dit rapport zien we hoe bedrijven zich daar ten zeerste van bewust zijn. De evolutie in de batterijtechnologie, de grootschalige integratie van hernieuwbare energie in onze energiebevoorrading en het onderzoek naar hernieuwbare energiedragers zoals  groene waterstof, het uitrollen van warmtenetten en het besef dat  Europa veel meer zelfvoorzienend moet worden voor strategische grondstoffen zorgen ervoor dat de energietransitie aan een razend tempo plaatsvindt. Het is dan ook niet te verwonderen dat de nieuwe octrooiaanvragen zich vooral situeren in de hernieuwbare energie, energie-optimalisatie en elektrificatie.

Het aantal toepassingen van duurzame technologieën groeit dag na dag. Niet alleen op het terrein van de mobiliteit in al haar vormen, maar ook binnen de bouwsector waar volop wordt ingezet op recyclage en gestreefd naar een maximale circulaire economie.

Bedrijven die zich engageren, kunnen rekenen op ondersteuning. Niet alleen van Cleantech Flanders, maar ook via onze speerpuntclusters, het European Institute of Technology en – ook internationaal – FIT. De Vlaamse overheid is zich bewust van de poleposition die Vlaanderen in Cleantech kan innemen en zet zich helemaal achter een aantal initiatieven die deze positie nog versterken.

Wie wil vernieuwen, heeft daar plaats, tijd, ruimte en middelen voor nodig. Innovatief groeien betekent – ook in cleantech – dat er risico’s worden genomen, nieuwe wegen worden uitgeprobeerd. Het zijn helden die deze stap zetten. Van de vele bedrijven die in 2021 hebben meegedongen naar de prestigieuze Cleantech Heroes, kunnen drie Vlaamse bedrijven zich in volle overtuiging een Cleantech Hero noemen.

Vlaanderen vormt een vruchtbare bodem voor cleantech. Dit rapport geeft daar een mooie illustratie van. Cleantech Flanders gaat voort op de ingeslagen weg, namelijk het  promoten van Vlaamse cleantech in binnen- en buitenland.

Bruno Reyntjens, Commercieel Directeur VITO