Beste lezer/lezeres, 

Als Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk is het me een genoegen om jullie hierbij het jaarverslag van Cleantech Flanders 2022 voor te stellen. Want de transitie naar een duurzame maatschappij voltrekt zich in alle sectoren en raakt elke burger. Technologie in het algemeen en cleantech, schone, ‘groene’ technologie in het bijzonder, spelen een onmisbare rol op weg naar zo’n duurzame economie en welvarende samenleving.  

Dat de coronacrisis een grote impact heeft op de wereldeconomie is niemand ontgaan. De krimp van het Belgische GDP met 5,7% in 2020 in vergelijking met het jaar ervoor laat zich uiteraard ook in onze Vlaamse economie voelen. Gelukkig heeft een combinatie van steunmaatregelen door de Vlaamse, Belgische en Europese overheden en de economische veerkracht van onze bedrijven bijgedragen tot een sterk herstel in 2021. 

Ik stel ook verheugd vast dat er niet enkel een groeiend aantal bedrijven werden geregistreerd in de cleantech sector, maar dat er vergeleken met het jaar ervoor ook een significante groei is in de totale brutowinst in de sector (EBITDA +26,61%) en de gemiddelde EBITDA per cleantech actor (+21,87%). Dat is een duidelijke kentering van de neerwaartse trend t.o.v. 2019. Het draagt bij tot de verdere onderbouwing van de these dat bedrijven met focus op duurzaamheid beter geplaatst zijn om met een crisis om te gaan en te zorgen voor een consistentere en dus duurzame groei. 

Ook de totale tewerkstelling in de cleantech sector blijft verder groeien. Deze voorgezette trend tijdens een wereldwijde gezondheidscrisis zet de sterkte en veerkracht van de innovatieve cleantech sector als een ondernemend ecosysteem nog eens in de verf. De bulk van de investeringen vindt plaats op het vlak van hernieuwbare energie. Domeinen als energie-efficiëntie, duurzame mobiliteit en duurzame gebouwen bieden bovendien een gunstig ondernemingsklimaat voor startups.

Vlaanderen neemt een koploperpositie in op het gebied van offshore windenergie: Vlaamse bedrijven hebben veel expertise te bieden in de waardeketen bij de ontwikkeling van offshore windparken en maken zich op om samen met Cleantech Flanders en de Blauwe cluster in te spelen op de huidige opportuniteiten op het gebied van offshore wind, niet enkel in onze kustregio maar ook op het internationale toneel.

Het is dan ook logisch dat Vlaamse bedrijven vooral op het domein van hernieuwbare energie meer patenten neerleggen. Andere domeinen met een hoge innovatiegraad zijn direct gerelateerd aan het verminderen van broeikasgassen door het energiegebruik te optimaliseren (energy efficiëntie en groene gebouwen) of door elektrificatie (batterijen en duurzame mobiliteit).

U hoort het, er waait een gunstige wind door cleantech! Ik ben er dan ook van overtuigd dat bedrijven in alle sectoren baat hebben bij de verdere integratie van cleantech in hun bedrijfsvoering. Op die manier dragen ze bij tot het verkleinen van hun eigen ecologische voetafdruk en bouwen ze mee aan een groene en welvarende  toekomst  voor Vlaanderen.