OmDe klimaatinnovatie-community van het EIT brengt honderden organisaties samen om via innovatie, vaak op het vlak van cleantech, de opwarming van de aarde tegen te gaan en Europa en de wereld ertegen te beschermen. Ook in ons land werkt een heel diverse community aan verschillende initiatieven die een systemische transformatie beogen.

De Climate-KIC (Knowledge and Innovation Community) van het European Institute of Technology (EIT) heeft de voorbije tien jaar meer dan 4.500 bedrijven in meer dan vijftig landen in en buiten de EU ondersteund in hun ambitie om via innovatie – op het vlak van technologie maar ook op dat van beleid, financiering, burgerengagement en sociale aspecten – de economie en de maatschappij klimaatvriendelijk te maken en deze tegelijk te beschermen tegen de opwarming van de planeet. En dit zonder daarbij belangrijke facetten zoals sociale rechtvaardigheid en inclusiviteit uit het oog te verliezen.

Uiteindelijk is het doel van EIT Climate-KIC om bij te dragen aan de hoogstnoodzakelijke paradigmashift van een lineair systeem van industriële productie naar een circulair, regeneratief model. En dit door te putten uit de kennis en expertise van meer dan 400 organisaties (grote en kleine bedrijven, overheden, kennisinstellingen, NGO’s). Zo wil EIT Climate-KIC de broodnodige innovatie helpen bewerkstelligen en deze verspreiden over de community en ook daarbuiten.

De klimaatinnovatie-community is ook heel actief in ons land. We brengen hierbij vier recente initiatieven voor het voetlicht.

Climathon is een globaal programma dat steden de kans biedt om heel concrete klimaatacties te ondernemen. Het werd gelanceerd binnen EIT Climate-KIC uit kleine groepen van ondernemende en actiegerichte burgers uit verschillende steden. Zij hadden een denkoefening gemaakt rond lokale klimaat- en duurzaamheidsuitdagingen, waarbij het de bedoeling was om deze via innovatieve oplossingen heel concreet aan te pakken.

In Leuven kwamen burgers gedurende 48 uur samen om zich te buigen over vijf uitdagingen met betrekking tot verschillende thema’s, gaande van een hernieuwbare energievoorziening in gebouwen over nul-uitstootstadsvervoer tot de strijd tegen voedselverspilling.

ClimateLaunchPad is ’s werelds grootste competitie voor groene businessideeën. Het doel ervan is om het potentieel aan cleantech-ideeën aan te spreken in de strijd tegen de klimaatopwarming. Aan de wedstrijd namen de voorbije jaren ook 15 bedrijven (veelal start-ups) uit ons land deel, niet zonder succes.

CO2ElectroRefinery ontwikkelt een productieplatform om CO2 te gebruiken als basisbouwsteen voor hoogwaardige organische chemicaliën. De start-up mikt op de creatie van een industrieel relevant bio- en elektrochemisch systeem dat CO2 uit rookgassen kan omzetten naar koolwaterstoffen en andere organische componenten.

Health-e-Move ontwikkelt een app die gebruikers bijstaat in hun overgang naar meer actieve mobiliteitsmodi in openlucht zoals fietsen, wandelen. Hij doet dat door de voordelen ervan op een gepersonaliseerde manier en gebaseerd op wetenschap weer te geven. Gebruikers krijgen zicht op de luchtkwaliteit maar ook op hun gezondheidswinst door de fysieke beweging.

Smart up my water wil tegen 2026 een vijfde van de bestaande warmwaterboilers in Vlaanderen ‘slim’ maken, zonder dat de eigenaars of gebruikers hiervoor hoeven te betalen. Het voordeel van een slimme boiler is dat hij automatisch de overschotten van de productie van hernieuwbare energie – bijvoorbeeld via zonnepanelen op het dak – kan gebruiken.

ClimAccelerator is een globaal initiatief dat start-ups ondersteunt in de ontwikkeling, de versnelling en de opschaling van klimaatinnovaties. Het ‘versnellingsprogramma’ werkt zowel thematisch als lokaal. De voorbije jaren namen ook tal van Vlaamse start-ups deel, ook hier vaak weer met succes.

Faro 360 voorziet kleine recyclagefabriekjes voor plasticafval in ontwikkelingslanden. Het initiatief zorgt voor lokale training in afvalbeheer, organiseert bewustmakingscampagnes en opruimacties en onderhoudt een globaal netwerk voor samenwerking en uitwisseling van kennis en expertise.

Staenis BVBA heeft een betaalbaar bouwproduct ontwikkeld dat kan worden gebruikt voor de constructie van duurzame, circulaire vloeren.

Sumaqua levert advies en oplossingen op maat voor waterbeheer, voor waterlopen maar ook voor steden, landbouw en industrie. De dienstverlening is gebaseerd op een combinatie van big data, slimme monitoring en state-of-the-art modelleerwerk.

Strategic water biedt oplossingen aan voor water- en andere reinigingstechnologieën gebaseerd op machine learning. Zo kunnen deze efficiënter functioneren: goedkoper en met minder uitstoot.

Deep Demonstrations zijn grootschalige projecten die weer thematisch of lokaal geïnspireerd zijn. Leuven is een van de 15 Europese steden die hieraan deelnemen, en wel in het thema Gezonde en Schone Stad. De stad heeft een ambitieuze roadmap ontwikkeld om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, met belangrijke tussentijdse mijlpalen in 2025 en 2030. Dat is geen toekomstmuziek, want de deelname aan het project van EIT Climate-KIC wierp al mooie vruchten af. Zo steeg het aantal inwoners die de fiets nemen in plaats van de auto de voorbije jaar met liefst 44 procent.

Savitri Groag, Head of Innovation Benelux – EIT Climate-KIC

“Door lokale innovaties te koppelen aan de wereldwijde vraag en omgekeerd, biedt EIT Climate-KIC kansen om gezamenlijk op te schalen, te experimenteren en te leren om de noodzakelijke transformationele verandering voor het klimaat te versnellen. Ik ben blij om te zien dat Belgische partners daar actief bij betrokken zijn.”