Om klimaatneutraal te kunnen worden tegen 2050 moet de Europese energievoorziening zo sterk mogelijk worden gedecarboniseerd. Het EIT blijft ook dit decennium de broodnodige cleantech-innovaties hiervoor stimuleren en versnellen.

De energy community van het European Institute of Technology (EIT) heeft de voorbije tien jaar de uitbouw ondersteund van een sterk en uitgebreid netwerk van organisaties (bedrijven, onderzoeksinstituten maar ook onderwijsinstellingen) die de energietransitie in de EU mee vormgeven. Op die manier, namelijk door mensen en middelen samen te brengen, stimuleert en versnelt EIT InnoEnergy innovaties die een klimaatneutrale economie en samenleving dichterbij brengen. Vanuit de community ontstaan nieuwe ideeën, producten en diensten die een wezenlijk verschil maken. En hij vormt een vruchtbare voedingsbodem voor (nieuwe) bedrijven en mensen om deze innovaties succesvol naar de markt te brengen.

Een indrukwekkend portfolio
Als katalysator voor innovatie op het vlak van cleantech werkt EIT InnoEnergy niet enkel mee aan de transitie naar koolstofneutraliteit tegen 2050, maar zorgt de community ook voor duurzame economische groei en werkgelegenheid, versterkt hij de Europese competitiviteit en verzekert hij een veilige energievoorziening.

De voorbije tien jaar werden niet minder dan 480 innovaties verwezenlijkt en naar de markt gebracht. Vaak gebeurde dit door innovatieve cleantech-startups – de startup-portfolio van InnoEnergy is overigens een van de grootste in de wereld. De vermarkting van innovaties werd gestimuleerd door onder meer businesscases te de-risken en door de time-to-market in te korten.

In de schoot van InnoEnergy zag in 2017 de European Battery Alliance (EBA) het licht, met als doel om alle stakeholders betrokken in de waardeketen van batterijen – van de ontginning en verwerking van basisgrondstoffen tot de recycling – samen te brengen en gezamenlijk projecten op te starten. Controle over de batterijwaardeketen, onder meer via een eigen batterij-industrie, is immers van vitaal belang voor Europa. Niet enkel voor de transitie naar een duurzame energievoorziening maar ook voor de competitiviteit van de industrie. De samenwerking wierp al mooie vruchten af, zoals de recente opstart van de ‘gigabatterijfabriek’ van Northvolt in Zweden aantoont.

Het succes van de EBA smaakte naar meer bij InnoEnergy. Het leidde tot de oprichting van een ander initiatief: het European Green Hydrogen Acceleration Center (EGHAC). Dat focust op innovaties die energie-intensieve (en moeilijk te verduurzamen) sectoren zoals de staal- en cementindustrie helpen vergroenen. In het flagship project genaamd H2 Green Steel brengt het EGHAC relevante partners samen om tot een economisch rendabele waardeketen te komen voor koolstofneutraal, ‘groen’ staal. De partners doen dat via een intense samenwerking waarbij baten maar ook risico’s worden gedeeld.

Nog zo’n voorbeeld van een industriële samenwerking die is ontstaan in de schoot van EIT InnoEnergy, is het European Solar Initiative (ESI). Dat mikt op de herontwikkeling (de verrijzenis zeg maar) van een sterke zonnecellenindustrie in Europa, en dit opnieuw voor de volledige waardeketen. De industrie moet de EU mee in staat stellen de komende jaren jaarlijks zo’n 20 gigawatt aan nieuwe zonne-energiecapaciteit te installeren.

Het mag duidelijk zijn: het decarboniseren van de energievoorziening kan niet zonder innovatie. En hiervoor focust EIT InnoEnergy onder meer dus op strategische industriële waardeketens. En dat zal het blijven doen.

Ook in Vlaanderen
Ook in 2022 blijft EIT InnoEnergy continu op zoek naar nieuwe start-ups om ze te helpen bij de verwezenlijking en vooral de vermarkting van hun innovaties. En ondertussen bouwt de community ook verder aan de toekomst door jongeren op te leiden. De voorbije tien jaar kwamen studenten uit meer dan honderd landen hun kennis over energie-innovatie bijspijkeren in de EIT InnoEnergy Master School. Meer dan duizend afgestudeerden zijn intussen aan de slag op sleutelposities in de Europese energiesector.

Jacob Ruiter, CEO voor de Benelux bij EIT InnoEnergy