CleantechCleantech Hero: Watertechnologie

In maart 2021 werd BOSAQ, een bedrijf dat innovatieve technologie voor decentrale drinkwaterzuiveringsoplossingen ontwikkelt, de eerste Cleantech Hero Watertechnologie. Na een eerste selectie kwamen drie finalisten uit de bus: BOSAQ, Hydrovolta en InOpSys. Uiteindelijk besliste de jury dat BOSAQ de uitgelezen ambassadeur was. In haar evaluatierapport prees de jury het bedrijf omdat het niet alleen zeer sterk inzet op circulaire watergebruik, maar ook omdat het aandacht heeft voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. BOSAQ doneert minstens 10 % van zijn winst aan de vzw Water Heroes die kwetsbare lokale gemeenschappen helpt bij de toegang tot betere sanitaire faciliteiten en helder drinkwater. BOSAQ zorgt ook voor kennisopbouw bij de lokale bevolking. Het slaagt erin om duurzame doelstellingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR) te combineren. De internationale aanpak en ambitie en het feit dat het bedrijf zijn bedrijfsdoelstellingen in lijn brengt met de SDG’s, versterkt zijn positie.

OVER BOSAQ

BOSAQ ontwikkelt innovatieve technologie voor decentrale drinkwaterzuiveringsoplossingen. De systemen van BOSAQ zetten gelijk welk omgevingswater om tot drinkwater op de meest energetisch en operationeel efficiënte manier. De projecten zijn duidelijk gelinkt aan de SDG’s van de Verenigde Naties. SDG 6 (schoon en gezond water) staat daarbij centraal maar door de aanpak wordt ook werk gemaakt van andere SDG’s zoals kwalitatief onderwijs, gezondheid, innovatie, duurzame energie, gendergelijkheid … BOSAQ voorziet gebieden van decentraal drinkwater met de hoogste kwaliteitsgarantie met technologiekennisoverdracht naar de lokale bevolking en het opzetten van lokale economie om de projecten op lange termijn slaagkansen te geven. Een duurzame aanpak over de hele lijn van de project/concept implementatie.

www.bosaq.com

> Volgende hero

© 2022 Cleantech Flanders – Alle rechten voorbehouden. 

CLEANTECH FLANDERS betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie in deze publicatie. Toch kan Cleantech Flanders niet garanderen dat deze informatie geheel juist, volledig en actueel is en de informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De meningen in deze publicatie zijn van de auteurs. CLEANTECH FLANDERS heeft steeds het recht om de informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. CLEANTECH FLANDERS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade die ontstaat door gebruikmaking van het vertrouwen op de handelingen verricht naar aanleiding van deze informatie.

Houthalen, 20 February 2022

Responsible publisher: Frans Snijkers, Director
Text: Cleantech Flanders
Concept and design: Kaplus

Greenville, Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
info@cleantechflanders.com