TRENDS EN EVOLUTIE VAN CLEANTECH IN VLAANDEREN

actoren

In totaal werden er 1980 verschillende actoren geïdentificeerd binnen de Vlaamse cleantech sector.

Actoren werden onderverdeeld in 4 categorieën:
Pioneers: Organisaties die cleantech toepassen in hun productieproces
Enablers: Organisaties die het cleantech-ecosysteem mogelijk maken
Implementors: organisaties die andere bedrijven helpen bij het toepassen van cleantech
Tech Providers: Organisaties die de cleantech produceren en verkopen waarmee klanten kunnen bijdragen aan milieudoelstellingen.

Door de omvang (aan de hand van het personeelsbestand) van de bedrijven te analyseren en de relatieve grootteverdeling te vergelijken, wordt tussen 2011 en 2020 een percentuele toename van extra kleine actoren (XS; 1-10 werknemers) duidelijk. Deze observatie duidt op een omgeving waarin cleantech
start-ups bij voortduring gedijen en een sterke, competitieve marktgroei.

Dit blijkt verder uit het opvolgen van de veranderingen in de juridische status van de faillisementen. In 2020 werden maandelijks minder faillissementen aangevraagd dan in 2019. Hoewel het moratorium op faillissementen, dat van 18 maart tot 17 juni 2020 van kracht was, hier zeker invloed op heeft gehad, is het opmerkelijk dat het relatief lage aantal aanvragen tot faillissement tot ver in 2021 voortduurt.

Share

© 2022 Cleantech Flanders – Alle rechten voorbehouden. 

CLEANTECH FLANDERS betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie in deze publicatie. Toch kan Cleantech Flanders niet garanderen dat deze informatie geheel juist, volledig en actueel is en de informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De meningen in deze publicatie zijn van de auteurs. CLEANTECH FLANDERS heeft steeds het recht om de informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. CLEANTECH FLANDERS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade die ontstaat door gebruikmaking van het vertrouwen op de handelingen verricht naar aanleiding van deze informatie.

Houthalen, 20 February 2022

Responsible publisher: Frans Snijkers, Director
Text: Cleantech Flanders
Concept and design: Kaplus

Greenville, Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
info@cleantechflanders.com