TRENDS EN EVOLUTIE VAN CLEANTECH IN VLAANDEREN

Investeringen

In 2020 rapporteerde de cleantech sector 125 financieringsrondes door 61 actoren. Dit leidde tot een totaal van € 1,32 mld. aan investeringen. Dit komt neer op gemiddeld € 10,56 mln. per financieringsronde, maar kent grote schommelingen naargelang de verschillende lidmaatschapstypes. Pioniers wierven € 158,4 mln. over 9 rondes (of gemiddeld € 17,6 mln.) door 8 actoren. Techleveranciers beschikten over 33 actoren en lanceerden 68 financieringsrondes, met € 260,69 mln. als resultaat (gemiddeld € 3,83 mln./ronde). De uitvoerders wierven het gros van het kapitaal. 19 uitvoerders wierven om en bij € 900 mln. over 48 financieringsrondes (of gemiddeld € 8,74 mln. per ronde). Enablers wierven daarentegen geen fondsen.

De domeinen die het gros van de investeringen ophaalden houden verband met energie. Vestas (een Deense leverancier van windturbines met 2 faciliteiten in Vlaanderen) alleen wierf meer dan € 700 mln. en domineert zo het algemene investeringslandschap binnen cleantech. Maar andere succesvolle investeringsrondes worden vooral bevolkt door verschillende organisaties die diensten of producten aanbieden in verband met duurzame energie. 

Uit de verdeling van financieringsinstrumenten blijkt dat cleantech bedrijven in Vlaanderen veel verschillende opties hebben en gebruiken om fondsen te werven. Vermeldenswaardig is dat subsidies een cruciale en populaire bron van investeringen blijven (18 van de 125 gerapporteerde financieringsrondes, oftewel 14,4%, waren subsidies), maar slechts goed zijn voor een totaal van € 20,90 mln. (oftewel <2% van de totale investeringen). Het belangrijkste financieringstype waartoe de cleantech actoren toegang hebben, is gecategoriseerd als “Andere”, en bestaat uit diverse financieringsvormen die gewoonlijk worden voorzien door incubators, acceleratoren en durfkapitalisten. 

Share

© 2022 Cleantech Flanders – Alle rechten voorbehouden. 

CLEANTECH FLANDERS betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie in deze publicatie. Toch kan Cleantech Flanders niet garanderen dat deze informatie geheel juist, volledig en actueel is en de informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De meningen in deze publicatie zijn van de auteurs. CLEANTECH FLANDERS heeft steeds het recht om de informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. CLEANTECH FLANDERS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade die ontstaat door gebruikmaking van het vertrouwen op de handelingen verricht naar aanleiding van deze informatie.

Houthalen, 20 February 2022

Responsible publisher: Frans Snijkers, Director
Text: Cleantech Flanders
Concept and design: Kaplus

Greenville, Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
info@cleantechflanders.com