TRENDS EN EVOLUTIE VAN CLEANTECH IN VLAANDEREN

Innovatie

Innovatie is de motor voor iedere duurzame, competitieve economie. En aangezien de COP26-afgevaardigden vertrouwen op innovatieve technologieën om hun doelstellingen te halen, is innovatie een cruciaal element binnen de cleantech sector.

Om de mate en de trend van innovatie te beoordelen, wordt de vereenvoudigde meeteenheid van unieke octrooifamilies onderzocht. Er zij op gewezen dat voor de octrooien enkel gegevens tot en met 2018 in aanmerking worden genomen. Dit is te wijten aan de langdurige aard van het octrooiproces. Veel van de in 2019 ingediende octrooien zijn nog in behandeling en rekening houden met goedgekeurde octrooien van 2019 en later zou een zeer onjuist en negatief beeld schetsen van de innovatie in de afgelopen paar jaar. De analyse is dus grotendeels beperkt tot trends in het innovatielandschap. 

Als we naar de gegevens kijken, is het duidelijk dat Vlaanderen overvloedig heeft bijgedragen op het gebied van Hernieuwbare Energie. De andere domeinen met hoge niveaus van innovatie houden alle rechtstreeks verband met de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door middel van energie-optimalisatie (energie-efficiëntie & groene gebouwen) of elektrificatie (batterijen & duurzame mobiliteit). Andere domeinen kenden gematigdere en consistente octrooiaanvragen. 

Share

© 2022 Cleantech Flanders – Alle rechten voorbehouden. 

CLEANTECH FLANDERS betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie in deze publicatie. Toch kan Cleantech Flanders niet garanderen dat deze informatie geheel juist, volledig en actueel is en de informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De meningen in deze publicatie zijn van de auteurs. CLEANTECH FLANDERS heeft steeds het recht om de informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. CLEANTECH FLANDERS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade die ontstaat door gebruikmaking van het vertrouwen op de handelingen verricht naar aanleiding van deze informatie.

Houthalen, 20 February 2022

Responsible publisher: Frans Snijkers, Director
Text: Cleantech Flanders
Concept and design: Kaplus

Greenville, Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
info@cleantechflanders.com