TRENDS EN EVOLUTIE VAN CLEANTECH IN VLAANDEREN

Werkgelegenheid

Cleantech in Vlaanderen stelde in 2020 29.564 mensen (voltijdse equivalenten) tewerk. Totale tewerkstelling is gestaag blijven groeien. De aanhoudende groei te midden van een wereldwijde gezondheidscrisis komt de geloofwaardigheid van de weerbaarheid van de sector alleen maar ten goede. Dit staat in schril contrast met het acute jobverlies in veel andere sectoren.

Techleveranciers en enablers zijn de belangrijkste werkgevers en vertegenwoordigen ongeveer 70% van de totale VTE’s tewerkgesteld in cleantech. Deze lidmaatschappen worden getypeerd door KMO’s. Aangezien zowel de uitvoerders als de techleveranciers een sector vormen waar overnames en fusies een gebruikelijke strategie zijn om marktposities te versterken, wordt verwacht dat in de toekomst het gemiddelde aantal VTE’s per actor zal blijven stijgen naarmate de markt groeit en consolideert.

Share

© 2022 Cleantech Flanders – Alle rechten voorbehouden. 

CLEANTECH FLANDERS betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie in deze publicatie. Toch kan Cleantech Flanders niet garanderen dat deze informatie geheel juist, volledig en actueel is en de informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De meningen in deze publicatie zijn van de auteurs. CLEANTECH FLANDERS heeft steeds het recht om de informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. CLEANTECH FLANDERS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade die ontstaat door gebruikmaking van het vertrouwen op de handelingen verricht naar aanleiding van deze informatie.

Houthalen, 20 February 2022

Responsible publisher: Frans Snijkers, Director
Text: Cleantech Flanders
Concept and design: Kaplus

Greenville, Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
info@cleantechflanders.com